Kako pretražujem i korake pretraživanja

Nancy
2023-08-17T16:00:28+02:00
javne domene
Nancy17. kolovoza 2023Zadnje ažuriranje: prije XNUMX mjesec

Kako da tražim

 • Kada morate istraživati, proces se isprva može učiniti neodoljivim.
 1. Odredite temu: Prije početka pretrage odredite temu koju želite istražiti.
  Pokušajte biti što konkretniji i jasniji.
 2. Prikupite materijale: Prikupite odgovarajuće izvore za svoje istraživanje, poput knjiga, znanstvenih časopisa i članaka.
  Također možete koristiti elektroničke izvore kao što su baze podataka i virtualne knjižnice.
 3. Čitanje i razumijevanje materijala: Možda će biti potrebno pročitati i pregledati nekoliko materijala prije pisanja istraživanja.
  Pokušajte razumjeti i analizirati glavne koncepte i ideje svakog izvora.
 4. Organiziranje informacija: Organizirajte informacije koje ste prikupili na organiziran način.
  Možete koristiti papir i olovku ili elektronički softver za stvaranje konceptualnih stabala ili tablica za prikupljanje informacija.
 5. Pisanje nacrta: Počnite pisati prvi nacrt istraživanja. Svakako definirajte glavne odlomke i oblikujte opću strukturu istraživanja.
  Također uključite izvore i citate koji podržavaju vaše ideje.
 6. Format istraživanja: Pregledajte istraživanje i provjerite je li ispravno formatirano, uključujući naslov, paragrafe, korištenje citata i popis izvora.
  Obavezno slijedite upute škole ili organizacije kojoj predajete istraživanje.
 7. Pregledajte i uredite: Nakon što završite pisanje rada, pažljivo ga pregledajte kako biste provjerili ima li pravopisnih ili gramatičkih pogrešaka.
  Također možete zatražiti pomoć nekog drugog da pregleda istraživanje i da komentare ili preporuke.
 • Slijedeći ove jednostavne i organizirane korake, možete pripremiti potpuniju i učinkovitiju pretragu.
 • Sretno u potrazi!

Koraci pretraživanja

 • Istraživački koraci smatraju se važnim dijelom znanstvenoistraživačkog procesa jer imaju za cilj voditi istraživača i usmjeriti ga na pravi put do pouzdanih i sveobuhvatnih rezultata.
 1. Utvrđivanje problema: Znanstveno istraživanje zahtijeva jasno definiranje problema ili istraživačkog pitanja i definiranje opsega njegovog proučavanja.
 2. Istraživanje i prikupljanje informacija: Istraživač mora prikupiti informacije vezane uz postavljeni problem ili pitanje, a to može učiniti pregledom referenci i prethodnih studija te prikupljanjem dostupnih podataka.
 3. Razvijanje hipoteza: Na temelju prikupljenih informacija, istraživač razvija hipoteze koje objašnjavaju ili objašnjavaju mogući odnos između varijabli u studiji.
 4. Dizajn i provedba studije: Istraživač mora točno planirati detalje studije, uključujući odabir odgovarajuće metode za prikupljanje podataka i određivanje ciljanog uzorka za studiju.
 5. Analiza podataka i zaključci: Prikupljeni podaci analiziraju se pomoću statističkih alata kako bi se došli do pouzdanih i valjanih rezultata, a zatim se izvukli konačni zaključci iz studije.
 6. Izvješće i objava rezultata: Istraživač mora pripremiti iscrpno izvješće koje sažima studiju i prezentira rezultate na jasan i drugima razumljiv način, mora biti objavljeno u znanstvenim časopisima ili prezentirano na znanstvenim skupovima.
 • Ovo su neki od glavnih koraka u procesu istraživanja, a to su važni koraci za osiguranje točnosti i sveobuhvatnosti studije, čime se daje vrijedan doprinos znanstvenim spoznajama.
Koraci pretraživanja

istraživačka važnost

 • Razvoj i inovacija: Znanstveno istraživanje pridonosi razvoju znanja i tehnologije te otkrivanju novih činjenica i inovativnih koncepata.
 1. Napredak zajednice: Znanstvena istraživanja pridonose napretku i razvoju društva u raznim područjima, kao što su medicina, inženjerstvo i društvene znanosti.
  Gospodarstvo, zdravlje, tehnologija, okoliš i drugi rezultati imaju koristi od znanstvenog istraživanja.
 2. Osobna korist: znanstveno istraživanje pruža znanstvenom istraživaču mnoge osobne koristi, budući da ima priliku proširiti svoje znanje i razviti svoje istraživačke vještine i sposobnosti.
  Također mu omogućuje interakciju sa znanstvenom zajednicom i učenje iz dostupnih iskustava i znanja.
 3. Akademski marketing: Znanstveno istraživanje je bitan dio akademskog rada i pridonosi razvoju životopisa znanstvenog istraživača i povećava njegove šanse za dobivanje stipendija, akademskih napredovanja i prilika za posao.
 • Općenito se može reći da se znanstveno istraživanje smatra temeljnim stupom razvoja znanja i inovacija, napretka društva te doprinosa znanstvenog istraživača znanstvenom i akademskom procesu.

Što piše na prvoj stranici istraživanja?

 • Kada se izvrši bilo koje pretraživanje, prva stranica se smatra jednom od najvažnijih stranica u pretraživanju.
 • Evo nekih osnovnih točaka koje bi trebalo uključiti u pisanom obliku na prvoj stranici vašeg rukopisa:.
 • Naslov istraživanja: Mora biti jasan i koncizan te točno izražavati sadržaj istraživanja.
 • Uvod: Objašnjava važnost teme i problema kojim se istraživanje bavi, te upućuje čitatelja na ciljeve istraživanja i najvažnije izazove.
 • Ciljevi: U ovom dijelu istraživač navodi ciljeve istraživanja, odnosno što ovim istraživanjem želi postići.
 • Metodologija istraživanja: Objašnjava metode koje je istraživač koristio da dođe do svojih rezultata i akademske tehnike koje su korištene.
 • Rezultati istraživanja: sažima rad koji je dovršen i postignute rezultate, a ako ima preliminarne rezultate, oni se mogu navesti ovdje.
 • Privremeni zaključci: Istraživač predstavlja neke preliminarne zaključke do kojih je došao istraživanjem i pitanja koja su pokrenuta kako bi se došlo do konačnih rezultata.
 • Budućnost istraživanja: daje pregled predloženih budućih koraka koje istraživači mogu poduzeti kako bi proširili znanje u ovom području.

Prva stranica treba biti napisana jasnim, čitljivim stilom, s jasnim, organiziranim, detaljnim odlomcima.
Podnaslovi ili grafičke oznake također se mogu koristiti za organiziranje informacija i njihovo lakše razumijevanje.
Najvažnije je da prva stranica bude zanimljiva i atraktivna čitateljima te da točno odražava sadržaj pretrage.

Kako pišete uvod u istraživanje?

 • Kada pišete bilo koje istraživanje, prvi dio koji dolazi na početku istraživanja je uvod.
 • Uvod je jedan od najvažnijih dijelova svakog istraživanja jer uvodi čitatelja u temu istraživanja i sažima problem o kojem će se raspravljati.
 • Uvod treba biti kratak i jezgrovit, koji može sadržavati između tri i četiri odlomka.
 • Uvod treba biti atraktivan i zainteresirati čitatelja. Za to se mogu koristiti nevjerojatne činjenice ili inspirativni citati.
 • Glavna tema istraživanja mora biti jasno i sažeto navedena u uvodu, kako bi se razjasnio kontekst istraživanja i olakšalo razumijevanje problematike koja se obrađuje.
 • Pozornost čitatelja treba usmjeriti na važnost problema kojim se istraživanje bavi te objasniti potencijalne prednosti rješenja koja će se u istraživanju predložiti.
 • Uvod može sadržavati kratak pregled prethodnih izvora o problemu, dajući redoslijed u kontekstu prethodnih istraživanja i onoga što je postignuto na terenu.
 • Opći redoslijed uvoda trebao bi biti logičan u skladu s idejama, pri čemu se problem predstavlja i opširno objašnjava prije nego što se predstave potencijalne ideje za rješenja.
 • Upute za ispitivanje mogu se koristiti u uvodu kako bi se čitatelj zaokupio i potaknuo da nastavi čitati rad.
 • Na kraju, čitatelja želi uputiti na cilj istraživanja i plan rješenja do kojeg autor namjerava doći.
 • Obavezite se slijediti ove savjete i pobrinite se da uvod bude snažan i uvjerljiv. Čitatelju ćete moći dati sveobuhvatan uvid u sadržaj istraživanja i njegovu važnost.
Kako pišete uvod u istraživanje?

Koje su komponente istraživanja?

Komponente istraživanja predstavljaju osnovne elemente koje treba uzeti u obzir kada pojedinac provodi bilo koje istraživanje.
Ove komponente uključuju nekoliko glavnih elemenata:

 1. Problem ili hipoteza: Proces istraživanja počinje definiranjem problema koji istraživač želi riješiti ili hipoteze koju želi ispitati.
  Istraživač mora definirati glavni cilj istraživanja i postaviti jasna istraživačka pitanja.
 2. Pregled literature: Ova komponenta uključuje proučavanje i pregled prethodnih istraživanja, članaka i knjiga povezanih s odabranom temom.
  Pregled literature ima za cilj razumjeti prethodna istraživanja, identificirati praznine u znanju i identificirati procese i koncepte koji se obično koriste u tom području.
 3. Dizajn istraživanja: U ovom dijelu istraživač utvrđuje odgovarajuću metodologiju istraživanja i odgovarajuće metode prikupljanja podataka.
  Dizajn istraživanja uključuje definiranje uzorka, izradu upitnika ili intervjua i određivanje odgovarajućih metoda analize.
 4. Analiza podataka: Nakon prikupljanja podataka, oni se analiziraju pomoću odgovarajućih statističkih alata.
  Ova komponenta uključuje predstavljanje rezultata u grafičkom ili probavljivom obliku i njihovo tumačenje u skladu s izvornim ciljevima i hipotezama istraživanja.
 5. Zaključci i preporuke: U ovoj se komponenti sažimaju osnovni rezultati istraživanja i pojašnjavaju podržavaju li ili se protive izvornim hipotezama.
  Također su dane potencijalne preporuke za buduća istraživanja ili praktičnu upotrebu.
 • Ukratko, istraživanje se sastoji od nekoliko glavnih komponenti, uključujući definiranje problema ili hipoteze, pregled prethodne literature i trendova, dizajn istraživanja i prikupljanje podataka, analizu podataka te preporuke i zaključke istraživanja.

Koliko bi stranica trebalo biti istraživanje?

Broj stranica koje rad treba imati ovisi o nekoliko različitih čimbenika.
Na primjer, ovisi o duljini članka i dubini teme koja se obrađuje.
Ako su tražena istraživanja i studije visoke složenosti i zahtijevaju opsežne analize, to može zahtijevati prilaganje velikog broja stranica.
S druge strane, ako je tema jednostavna i ne zahtijeva dublje detalje, pretraživanje može biti manje stranica.
Općenito, najbolje je ostati na cilju i ne puniti svoju pretragu nepotrebnim informacijama.
Mogu postojati i posebne smjernice vašeg obrazovnog instituta ili ustanove, koje određuju potreban broj stranica.
Važno je pružiti kvalitetan sadržaj i obraditi temu cjelovito i stručno, bez obzira na broj stranica rada.

Kako mogu izvršiti elektroničko pretraživanje?

Provođenje elektroničke pretrage jednostavno je i lako ako se slijede pravi koraci.
Evo kako izvršiti učinkovito elektroničko pretraživanje:

 • Odaberite temu: Odaberite temu koja vas zanima i idealno je relevantna za vaše područje ili studij.
 • Pretraživanje interneta: Koristite tražilice kao što su Google ili Bing kako biste pronašli pouzdane izvore vezane uz temu.
  Svakako koristite relevantne ključne riječi koje opisuju sadržaj pretraživanja koji želite pronaći.
 • Procijenite izvore: Ocijenite izvore koje pronađete i provjerite njihovu vjerodostojnost i pouzdanost.
  Koristite odobrena mjesta poput digitalnih knjižnica ili znanstvenih časopisa.
 • Čitanje i sažimanje izvora: Čitajte članke i knjige vezane uz vašu temu i sažmite ih na svoj način.
  Analizirajte i razumite sadržaj i odaberite važne citate koje možete koristiti u svom istraživanju.
 • Organiziranje informacija: Prikupite informacije koje ste prikupili i organizirajte ih na odgovarajući način.
  Možete koristiti tablice ili popise kako biste identificirali glavne odlomke i podkoncepte u svom istraživanju.
 • Pisanje istraživanja: Počnite pisati svoje istraživanje na temelju podataka koje ste prikupili i svojih kratica.
  Kako biste osigurali logiku i slijed, podijelite rad na odlomke i odaberite jasne podnaslove.
 • Pregled istraživanja: Nakon što završite s pisanjem, ponovno pažljivo pročitajte istraživanje i provjerite dosljednost, logiku i gramatiku.
  Bilo bi korisno da ga ponovno napišete nakon nekog vremena kako biste osigurali bolju kvalitetu i točnost.
 • Citati: Osigurajte da su korišteni podaci i citati zabilježeni i navedeni ispravno te u skladu sa zahtjevima za oblikovanje, kao što je Sustav znanstvenih citata.

Slijedeći ove jednostavne i sustavne korake, moći ćete provesti uspješna elektronička istraživanja koja će doprinijeti obogaćivanju vašeg znanja i pomoći vam da dođete do željenih rezultata.

Kako mogu izvršiti elektroničko pretraživanje?

Koje su vrste istraživanja?

Postoji nekoliko vrsta istraživanja koja se provode u različitim područjima.
Područje istraživanja jedno je od najvažnijih oruđa koje znanstvenici i istraživači koriste za otkrivanje znanja i razvoj društava.
Evo nekih popularnih vrsta istraživanja:

 • Temeljno istraživanje: ima za cilj razumijevanje i otkrivanje osnovnih pojava i općih pojmova.
  U ovoj vrsti istraživanja istraživači rade na proširenju baze znanja i otkrivanju novih ideja i teorija koje pridonose razvoju znanstvenih spoznaja i dubljem razumijevanju prirodnih i društvenih pojava.
 • Primijenjeno istraživanje: ima za cilj riješiti određeni problem u društvu ili na određenom području.
  U ovoj vrsti istraživanja istraživači se koriste znanstvenim spoznajama i alatima kako bi došli do praktičnog rješenja problema, koristeći prednosti osnovnih rezultata do kojih su došli temeljnim istraživanjima.
 • Povijesno istraživanje: ima za cilj istražiti i analizirati povijesne događaje i teme.
  Ova vrsta istraživanja zahtijeva korištenje referenci, povijesnih dokumenata i dokumentiranih podataka za razumijevanje i analizu povijesnih događaja.
 • Organizacijsko istraživanje: Usredotočeno je na proučavanje organizacijskih sustava i struktura u institucijama i tvrtkama.
  Ova vrsta istraživanja ima za cilj analizirati uspješnost organizacije i odrediti optimalne metode za postizanje učinkovitosti i djelotvornosti u organizacijskom radu.
 • Sociološko istraživanje: usredotočeno je na proučavanje društvenih interakcija i odnosa i njihovih učinaka na društva.
  Ova vrsta istraživanja ima za cilj razumjeti društvene, kulturne i ekonomske čimbenike koji utječu na ponašanje pojedinaca i oblikuju društva.
 • Medicinsko istraživanje: usmjereno je na proučavanje, dijagnosticiranje i liječenje medicinskih fenomena i bolesti.
  U ovoj vrsti istraživanja istraživači koriste znanstvenu metodu i klinička ispitivanja kako bi analizirali simptome i uzroke i razvili učinkovite tretmane za bolesti.
 • Ne zaboravite da su ovo samo primjeri vrsta istraživanja i da postoje mnoge druge vrste koje istraživači mogu poduzeti ovisno o svojim potrebama i specijaliziranim područjima.

Koji su pojmovi za pretraživanje?

 • Morate postaviti određene uvjete kada tražite određene informacije ili teme.
 • Evo nekih osnovnih pojmova za pretraživanje:.
 • Odredite temu: Morate precizno definirati temu koju želite istraživati.
  To pomaže usredotočiti pretragu i izbjeći zabunu.
 • Odaberite izvore: Odaberite izvore koje želite pretražiti.
  To mogu biti web stranice, knjige, akademski članci ili bilo koji drugi izvori.
 • Odredite trajanje pretrage: Odredite vremensko razdoblje dopušteno za provođenje pretrage.
  Ovo razdoblje može biti ograničeno vremenom koje imate na raspolaganju.
 • Koristite ključne riječi: identificirajte ključne riječi povezane s temom koju istražujete.
  Korištenje ključnih riječi pomaže u poboljšanju rezultata pretraživanja.
 • Odredite kriterije: Identificirajte važne kriterije za koje želite da budu prisutni u informacijama koje tražite.
  Ti kriteriji mogu biti, na primjer, točnost, pouzdanost, novost, važnost itd.
 • Koristeći ove pojmove, možete suziti svoju pretragu i lako pronaći informacije koje su vam potrebne.
Koji su pojmovi za pretraživanje?

Kako napisati kratki istraživački rad?

 • Izrada kratkog znanstvenog rada važna je stvar u procesu obrazovanja i znanstvenog istraživanja.
 • Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da učinkovito napišete kratki rad:.
 • Definiranje teme: Definirajte svoju temu jasno i konkretno.
  Odaberite temu koja vas zanima i koja je relevantna za područje koje studirate.
 • Istražujte i prikupljajte informacije: potražite pouzdane i ovlaštene izvore za dobivanje informacija vezanih uz vašu temu.
  Prikupite podatke i dokaze koji će poduprijeti vaše točke u vašem istraživanju.
 • Planiranje: Organizirajte ideje i informacije koje ste dobili u logičan redoslijed.
  Možete koristiti naslove i odlomke da razbijete tekst i učinite ga lakim za čitanje.
 • Pisanje: Napišite uvod koji objašnjava problem ili temu o kojoj ćete raspravljati u svom istraživanju.
  Zatim razvijte paragrafe glavne teme koji sadrže dokaze i podatke.
  Obavezno uskladite glavne ideje s primjerima i detaljima koji ih podržavaju.
 • Obrazloženje i citiranje: pružite snažno obrazloženje kako biste poduprli svoje ideje.
  Možete koristiti citate iz drugih izvora kako biste pojačali svoje tvrdnje.
  Izvori moraju biti pouzdani i vjerodostojni.
 • Zaključak: Sažmite svoje rezultate istraživanja i zaključke na kraju istraživanja.
  Ponudite mogućnost čitateljima da razmotre širok raspon srodnih tema koje mogu pretraživati.
 • Nakon što završite s pisanjem rada, pažljivo ga pregledajte kako biste bili sigurni da postoji logičan slijed i da su informacije pouzdane i točne.
 • Pisanje kratkog istraživačkog rada zahtijeva usredotočenost i trud, ali uz praksu i dobru pripremu steći ćete vještine potrebne za uspješno pisanje vašeg istraživanja.

Koji su pojmovi za pretraživanje?

 • Uvjeti za pisanje znanstvenog rada su sljedeći:
 1. Istraživanje uključuje sve osnovne elemente: istraživanje mora sadržavati uvod, problem istraživanja, ciljeve, metodologiju istraživanja, rezultate, preporuke i zaključak.
 2. Jasnoća: Istraživanje mora biti jasno i razumljivo čitateljima, jer koncepti i ideje moraju biti objašnjeni precizno i ​​logično.
 3. Izvornost: Istraživanje mora biti inovativno i temeljiti se na pouzdanim i autoritativnim znanstvenim referencama.
 4. Oblikovanje: istraživanje mora biti dobro oblikovano i organizirano, uključujući raspored odlomaka i korištenje naslova, sažetaka i referenci.
 5. Jezični integritet: istraživanje mora biti bez gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, a mora se koristiti odgovarajući i jasan znanstveni jezik.
 6. Pregledajte i uredite istraživanje: istraživanje treba pažljivo pregledati i urediti kako bi se osiguralo jasno preklapanje i razumni zaključci.
 • Ovi uvjeti pridržavaju se standarda znanstvenog istraživanja i nastoje poboljšati točnost, pouzdanost i znanstvenu kvalitetu istraživanja.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja označena su s *